Trusti pensional i kosoves online dating advance archaeological archaeology chronometric dating in in museum science

Përpjekjet për rritjen e aktiviteteve ekonomike në sektorin minerar janë të rëndësishme për krijimin e vendeve të reja të punës, megjithatë konsideratë duhet pasur edhe për aspektet e transparencës, ashtu që të...Ministri i Financave, Bedri Hamza, duke folur për rritjen e pagave të qeveritarëve, ka thënë se sektori i pagave është një sektor i parregulluar.Përmes sistemit elektronik EDI, tatimpaguesit mund të pajisen me Vërtetim Tatimor për qëllim të aplikimit për vizë, aplikimit për tender, pushimit të lehonisë, vazhdimin e lejes së qëndrimit në Kosovë, aplikimit për licencë etj.Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, edhe pse nuk posedon vulë/ nënshkrim, është dokument i plotfuqishëm, ndërsa vërtetësia e përmbajtjes së këtij dokumenti, mund të verifikohet në çdo kohë përmes adresës elektronike të ATK-së.Rritjet që janë bërë obligohen më ligj, theksoi ministri ndonëse bëri...

Republika e Kosovës, do t’ia paguajë Contour Global-it: të gjitha shpenzimet, plus këstet e kredisë, plus kamatën, plus fitimin, si dhe në fund edhe tatimin në fitim.Rreth 25 vite më parë filluam të ofrojmë shërbime të udhëtimit.Që atëherë vazhdimisht kemi përmirësuar shërbimet tona dhe jemi zgjeruar në fusha si në turizëm, arazhmane turistike dhe shumë shërbime tjera profesionale në fushën e transportit dhe akomodimit.Për periudhën prej 20 vjet, qytetarët e Kosovës do të...Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se kanë mbetur edhe pak ditë deri në përmbylljen e afatit të aplikimit për rimbursim nga kuponët fiskal.

Leave a Reply